Proljetna energija se budi! Održane su dvije radionice za naše volonterke! Učili smo kako nam sve, u radu s djecom i odraslima, mogu pomoći digitalni alati, kako se na kreativan i zanimljiv način služiti sadržajima koje nam omogućuje digitalna tehnologija, ali i kako biti siguran u virtualnom okruženju. Također, učili smo o pravilima za zaštitu djece, uključujući zaštitu njihovih osobnih podataka. A upoznali smo se i s načelima učinkovitog korištenja prirodnih resursa, kojima možemo doprinijeti očuvanju okoliša.

Edukativne radionice provedene su u okviru Projekta IMPULS – jačanje kapaciteta OCD-ova za pružanje i razvoj novih socijalnih usluga, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH.