Projekti

Pomoć u liječenju ovisnosti o alkoholu i saniranju alkoholom izazvanih poteškoća

– U razdoblju od 2006-2010.g. udruga je provodila jednogodišnje projekte pod nazivom: „Pomoć u liječenju ovisnosti o alkoholu i saniranju alkoholom izazvanih poteškoća“, financirane od Grada Splita, za području psihosocijalne i zdravstvene zaštite. Daljnji kontinuirani terapijski rad dviju grupa liječenih alkoholičara financiran je iz istog izvora, posredovanjem Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara Split.

Razmijenimo znanje

– Projekt „Razmijenimo znanje“ odvijao se u razdoblju od 2015-2017.g., u suradnji s CZSS Split. Obuhvatio je 2 ciklusa stručnih predavanja za djelatnike sustava socijalne skrbi i drugih sektora (socijalne radnike, psihologe i socijalne pedagoge). Ukupno je održano 18 stručnih predavanja, s temama važnim za bolje razumijevanje i unaprjeđenje vještina rada s osobama u psihosocijalnoj potrebi. Provedba ovog dvogodišnjeg projekta u potpunosti je počivala na volonterskom radu stručnjaka UPP Feniks, te volonterskom angažmanu stručnih suradnika-predavača, iz sustava socijalne skrbi i obrazovanja. U projektu je sudjelovalo više od 80 stručnjaka, a provedenom evaluacijom utvrđeno je visoko zadovoljstvo sudionika. Više informacija o ovom projektu i popis tema stručnih predavanja možete pronaći u rubrici: „Usluge – Predavanja, edukacije, javne tribine“.

IMPULS – Jačanje kapaciteta OCD-ova za pružanje i razvoj novih socijalnih usluga

– Od prosinca 2021.g. UPP Feniks provodi Projekt “IMPULS – Jačanje kapaciteta OCD-ova za pružanje i razvoj novih socijalnih usluga“, sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a u okviru ovog projekta razvijaju se nove socijalne usluge, Tinel 1 i Tinel 2, s ciljem podrške udomiteljstvu za djecu te podrške biološkim i udomiteljskim obiteljima. Ugovorenim sredstvima osigurani su nužni resursi za pružanje postojećih te razvoj novih socijalnih usluga (najam prostora, zapošljavanje, izrada Internet-stranice). Također, ovaj projekt omogućuje jačanje kompetencija drugih organizacija civilnog društva, kroz stručno osposobljavanje (webinar) i osiguranu superviziju psihosocijalnog rada lokalnih OCD-ova. Više informacija o inovativnim socijalnim uslugama koje razvijamo u okviru ovog projekta možete pronaći u rubrici: „Usluge – Tinel“.