Udruga za psihosocijalnu podršku Feniks osnovana je u listopadu 2003.g., a u registar Udruga upisana je u veljači 2004.g. Od osnutka, Udruga kontinuirano pruža usluge grupnog i individualnog rada s ovisnicima o alkoholu i članovima njihovih obitelji, te povremeno i ovisnicima o drugim psihoaktivnim sredstvima i kocki. U tretmanu ovisnika aktivno surađuje s Referentnim centrom za alkoholizam pri KBC „Sestara milosrdnica“ u Zagrebu, Odjelom za psihijatriju KB Split i Centrom za socijalnu skrb Split.

Osim savjetodavnog i terapijskog rada, UPP Feniks od 2010. godine organizira i edukacije stručnjaka te javne tribine i predavanja za stručnjake i širu javnost.

Od prosinca 2021.g. UPP Feniks provodi Projekt “IMPULS – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje i razvoj novih socijalnih usluga“, sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Vladinog ureda za udruge.

Članice UPP Feniks su magistra socijalnog rada, profesorica psihologije i diplomirana pravnica. Imamo dugogodišnje iskustvo rada u sustavu socijalne skrbi, na poslovima zaštite djece, mladih i obitelji, te udomiteljstva, uz završene brojne, formalne i neformalne, edukacije iz područja savjetovanja, terapije, supervizije i unapređenja udomiteljstva. Također, imamo višegodišnje iskustvo u grupnom radu, organiziranju edukacija i promidžbenih aktivnosti, kao i iskustvo u vođenju projekata. Volimo učiti, upoznavati nove ljude, stjecati nova iskustva…. U pružanju usluga, surađujemo s brojnim drugim stručnjacima u lokalnoj zajednici i šire.