Na zadnji dan provedbe projekta završili smo trodnevnu edukaciju o strateškom planiranju! Edukaciju je provela Mirela Despotović iz Centra za civilne inicijative! Hvala Mireli, jer osim što nas je naučila strateški misliti, dala nam je novu energiju i entuzijazam za daljnji rad!

Edukacija je provedena je u okviru projekta “IMPULS – jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje i razvoj novih socijalnih usluga”. Projekt je sufinanciran sredstvima ESF-a i Ureda za udruge Vlade RH.