Za naše, ali i za druge zainteresirane volontere, Psihologinja Vedrana Radić Brajnov održala je radionicu „Kako uspješnije razgovarati?- Vještine komunikacije s osobama u potrebi”!

Nikada dovoljno komunikacije o komunikaciji. Pričali smo, aktivno slušali, postavljali otvorena pitanja, parafrazirali i sažimali. Crtali smo i igrali igre, verbalno i neverbalno se izražavali. Naučili smo kako brinuti o sebi, ali i o drugima, asertivnoj komunikaciji i ja porukama. Svašta smo naučili, a pri tome se zabavili. Bio je užitak družiti se.

Radionica je organizirana u okviru projekta “IMPULS – Jačanje kapaciteta OCD-ova za pružanje i razvoj novih socijalnih usluga”, šifra projekta: UP.04.2.1.11.0138, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH.