Jedna od aktivnosti projekta IMPULS je i supervizija! Namijenjena je stručnjacima iz Udruge Mentor, naših projektnih partnera, koji rade s djecom i mladima, u okviru svog programa „Snaga je u meni“!

Dana 14. ožujka 2023.g. održali smo prvi supervizijski susret i još jednom se uvjerili da je supervizija mjesto povezivanja, učenja, otkrivanja i uživanja u razmjeni iskustava, misli i ideja! I nakon intenzivnog rada otišli kući punih baterija! 😊

Supervizija se provodi u sklopu projekta “IMPULS – Jačanje kapaciteta OCD-ova za pružanje i razvoj novih socijalnih usluga”, šifra projekta: UP.04.2.1.11.0138, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH.