U razdoblju od 7- 9.11.2022.g., u prostoru naše udruge, organizirali smo seminar “Pružanje psihološke podrške nakon traumatskih događaja”, koji je vodila prof. dr. sc. Lidija Arambašić, psihologinja i supervizorica psihosocijalnog rada. Seminar je obuhvatio teme:

  • stres, trauma i kriza
  • vrste traumatskih/kriznih događaja i reakcije na njih
  • kratkoročne i dugoročne posljedice traumatskih događaja na funkcioniranje pojedinca, obitelji i zajednice
  • temeljna načela i načini pružanja podrške traumatiziranim ljudima, te
  • posredna traumatizacija pomagača kao posljedica rada s mnogobrojnim traumatiziranim klijentima.

Dojmovi su, kao i uvijek kad je riječ o prof. Arambašić, sadržani u jednoj riječi, koja se ponavlja kroz evaluacije: “savršeno”! I naravno, traži se još…. tako da ćemo morati zasukati rukave….

Seminar je organiziran u sklopu projekta “IMPULS – Jačanje kapaciteta OCD-ova za pružanje i razvoj novih socijalnih usluga”, šifra projekta: UP.04.2.1.11.0138, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH.