Održali smo još dvije nove edukativne radionice za naše volonterke, a teme su bile kvalitetna komunikacija i zaštita na internetu! Korak po korak i bližimo se trenutku u kojem će naše volonterke biti spremne uključiti se u aktivnosti s djecom!

Edukativne radionice provode se u okviru projekta “IMPULS – jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje i razvoj novih socijalnih usluga”, sufinanciranog sredstvima ESF-a i Ureda za udruge Vlade RH.