Održane su i zadnje dvije radionice namijenjene volonterima. Jedna od nezaobilaznih tema uvijek je zaštita djece i njihovih prava, uključujući i zaštitu podataka. Ubrzo po završetku radionica, naše su nove volonterke već krenule u akciju i bile važan dio našeg malog tima! 🧡

Edukacija volontera provedena je u okviru projekta “IMPULS – jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje i razvoj novih socijalnih usluga”. Projekt je sufinanciran sredstvima ESF-a i Ureda za udruge Vlade RH.