Naše nove volonterke prošle su ciklus edukativnih radionica o volonterstvu. „ Tko je volonter, njegova uloga i motivacija za rad“; „Poštivanje tuđih izbora – Empatija“; „Ja ili mi – Timski rad“, „Prava, odgovornosti i očekivanja volontera“, teme su o kojima je govorila naša suradnica iz partnerske Udruge Mentor Marijana Petrić Maršić, dipl. psihologinja s bogatim iskustvom u koordinaciji volonterskih programa.

Edukacija volontera provedena je u okviru projekta “IMPULS – jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje i razvoj novih socijalnih usluga”. Projekt je sufinanciran sredstvima ESF-a i Ureda za udruge Vlade RH.