Tinel 2 je također nova socijalna usluga, a namijenjena je prvenstveno udomiteljskim, ali i biološkim obiteljima bez dostatne podrške, koje u specifičnim situacijama nemaju kome kratkotrajno povjeriti djecu na čuvanje (npr. dok su na liječničkom pregledu, na razgovoru u CZSS i sl.). Razvojem ove usluge djecu će moći kratkotrajno ostaviti u Tinelu („dnevnom boravku“ Udruge), u igri s volonterima pedagoškog ili srodnog usmjerenja. Ovom se uslugom razvija i volonterstvo u lokalnoj zajednici – pripremom, izobrazbom i supervizijom volontera, koji će kroz edukacije i neposredan rad stjecati iskustvo u radu s djecom iz sustava socijalne skrbi i šire, što će doprinijeti podizanju kvalitete njihovog rada u budućim profesionalnim aktivnostima.