Supervizija je proces učenja i razvoja, metoda podrške stručnim radnicima koji im omogućava usvajanje novih znanja, razvijanje vještina, usvajanje profesionalnih i osobnih spoznaja kroz osobno iskustvo stručnog rada, radi poboljšanja kvalitete rada.

Supervizija pomaže u razumijevanju i rješavanju složenih profesionalnih pitanja i izazovnih ili zahtjevnih situacija u profesionalnom kontekstu. Nudi podršku, istraživanje  i otkrivanje novih perspektiva i osobnih resursa, na kreativan način.

U Upp Feniks superviziju provodi licencirana supervizorica psihosocijalnog rada, s višegodišnjim iskustvom provođenja individualne i grupne supervizije u sustavu socijalne skrbi, te u organizacijama civilnog društva koje pružaju socijalne usluge. Za upite o superviziji potrebno se javiti e-mailom, na adresu: upp.feniks@gmail.com, a u predmet poruke upisati „Supervizija“