Osim savjetodavnog i terapijskog rada, UPP Feniks od 2010. godine organizira edukacije stručnjaka te javne tribine i predavanja za stručnjake i širu javnost, u suradnji s CZSS Split i brojnim stručnjacima.
Tribina „Mladi i ovisnost“, s predavačima doc. dr sc. Zoranom Zoričićem i dr Robertom Torreom iz Referentnog centrom za alkoholizam pri KB „Sestara milosrdnica“ u Zagrebu, okupila je više od 70 stručnjaka za zaštitu mentalnog zdravlja.

 

U razdoblju od 2015-2017.g. , u suradnji s CZSS Split, UPP Feniks je provela projekt „Razmijenimo znanje“, koji je organiziran u 2 ciklusa stručnih predavanja za djelatnike sustava socijalne skrbi i drugih sektora (socijalne radnike, psihologe i socijalne pedagoge), a okupio je više od 80 stručnjaka. Ukupno je održano 18 stručnih predavanja, s temama važnim za bolje razumijevanje i unaprjeđenje vještina rada s osobama u psihosocijalnoj potrebi.
Teme u prvom ciklusu:
– „Razumijevanje otpora u radu s ljudima“;
– „Psihosocijalni tretman–rad sa zahtjevnim klijentima“;
– „Psihosocijalna podrška u katastrofama i izvanrednim situacijama–iskustva iz prakse“;
– „Kognitivno bihevioralna terapija partnerskih problema“;
– „Automatske misli–osvještavanje i modifikacija“;
– „Moć u medijaciji i savjetovanju“;
– „Gestalt psihoterapijski pristup u savjetodavnom radu s mladima“;
– „Rad na snovima u Gestalt psihoterapiji“;
– „Djelotvornost obiteljske medijacije u slučaju sindroma otuđenja od roditelja kod razvoda braka roditelja “.

Teme u drugom ciklusu:
– „Što s emocijama?“; „Sreća“; „Tuga“; „Mržnja“; „Ljutnja“; „Strah“; „Anksioznost“; „Ljubav/seks“; „Sram“.

 

U razdoblju od 7- 9.11.2022.g., organizirali smo seminar “Pružanje psihološke podrške nakon traumatskih događaja”, koji je vodila prof. dr. sc. Lidija Arambašić, psihologinja i supervizorica psihosocijalnog rada. Seminar je obuhvatio teme:

  • stres, trauma i kriza
  • vrste traumatskih/kriznih događaja i reakcije na njih
  • kratkoročne i dugoročne posljedice traumatskih događaja na funkcioniranje pojedinca, obitelji i zajednice
  • temeljna načela i načini pružanja podrške traumatiziranim ljudima, te
  • posredna traumatizacija pomagača kao posljedica rada s mnogobrojnim traumatiziranim klijentima.

Seminar je organiziran u sklopu projekta “IMPULS – Jačanje kapaciteta OCD-ova za pružanje i razvoj novih socijalnih usluga”, šifra projekta: UP.04.2.1.11.0138, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade RH.

 

Ukoliko vas zanima neka od navedenih tema ili se želite educirati o drugim sadržajima, pišite nam (info@upp.feniks.hr ). Potrudit ćemo se organizirati predavanje ili radionicu na željenu temu.